Hướng dẫn seo web lên top với google news 2015


KPSNazwmGZQ, Hướng dẫn seo web lên top với google news 2015, Đây là một cách seo web khá mới ít người biết đến nó khá thành công và được các báo sử dụng. Google News hiện ở ngay đầu hay giữa cái trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm tự nhiên, nó thì thường là xuất hiện của các báo lớn do Google tự động cập nhật về chứ ko phải bọn nó gửi,nó to nên có quyền đc ưu tiên.

About the Author: *admin

1 Comment

  1. Mua Lê

    Hướng dẫn seo web lên top với google news 2015

Comments are closed.